Draadglas gefigureerd blank, E /S / Engels draadglas

De vervaardiging van draadglas vereist wel enige toelichting, daar voor het inbrengen van het draadweefsel in de glasmassa natuurlijk bepaalde voorzieningen nodig zijn.

Het metaalgaas, met een draaddikte van ca. 0,5 mm, wordt in rollen op de afspoelinrichting boven de walsinstallatie geplaatst. Bij de aanvang van de productie wordt het begin van de aflopende draadrol via een spanrol gevoerd naar het indrukapparaat, dat bestaat uit een dunne, van rillen voorziene, met water gekoelde wals, die zich vlak voor de 2 normale walsen bevindt. Deze dunne wals drukt het begin van het draadweefsel in het gloeiende glas het wordt door de walsen uitgewalst en het draadweefsel wordt dan door het glas volkomen omhuld. Bij de vervaardiging van figuurdraadglas heeft de onderste wals een ingegraveerd dessin. Het aantal dessins is beperkt gehouden.
Als regel wordt draadglas gefabriceerd in een breedte tot ca. 1830 mm. Het verdient het aanbeveling er de aandacht op te vestigen, dat de wel voorkomende mening, dat draadglas sterker zou zijn dan figuurglas van dezelfde dikte, onjuist is.

Draadglas behoort, in tegenstelling tot glas zonder draad, wel tot de veiligheidsglassoorten omdat bij breuk de stukken door het draadnet bijeen worden gehouden. Om deze reden wordt het ook in lichtkappen voorgeschreven.

Draadglas behoort tot de brandvertragende materialen. Het zal bij brand barsten en breken, maar de stukken blijven aan elkaar en vormen een brandwering. In Nederland rekent men voor draadglas met een brandvertragingsduur van 20 ,al naar gelang de glas afmetingen, de aard van de sponningen, de plaatsingsmethode en de omringende constructie. Het draadglas wordt geleverd met vierkante mazen van ca. 12 x 12 mm. Het komt nog wel voor, dat in bestekken draadglas met draadvrije randen wordt voorgeschreven. Het zal u, na het lezen van de fabricagemethoden, duidelijk zijn, dat geen enkele glashandelaar hieraan kan voldoen. Immers, draadglas wordt in een doorlopende band glas gefabriceerd en het is dan ook onmogelijk draadruiten met de bedoelde draadvrije randen te leveren en zal het draadnet nooit volledig evenwijdig en recht aan de glasranden in het glas geweld zijn.
Bijzonderheid: Draadglas kan niet gehard worden.