Draadglas spiegeldraad

Spiegeldraadglas (gepolijst draadglas) is een doorzichtig draadglas met vierkante gepuntlaste mazen de maaswijdte is ca. 12 mm, terwijl de maximaal leverbare breedte 1980 mm is.

Deze glassoort wordt gemaakt door het afslijpen en daarna polijsten van de oppervlakken van gewoon draadglas. Het basismateriaal voor gepolijst draadglas is draadglas en daarom zullen de onregelmatigheden van het draadglas, zoals belletjes en soms een scheef lopen van het draadnet (het verloop kan zeer wel 20 mm per strekkende meter bedragen) in gepolijst draadglas nog wat opvallender te zien zijn. Gepolijst draadglas wordt toegepast in die gevallen, waarin uit het oogpunt van brandveiligheid een brandvertragend materiaal is voorgeschreven, terwijl men toch een vrijwel onbelemmerd doorzicht nodig of wenselijk acht.

Draadglas behoort tot de brandvertragende materialen. Het zal bij brand barsten en breken, maar de stukken blijven aan elkaar en vormen een brandwering. In Nederland rekent men voor draadglas een brandvertragingsduur van 20 minuten, al naar gelang de glas afmetingen, de aard van de sponningen, de plaatsingsmethode en de omringende constructie.

Bij de hedendaagse fabricagemethode is het vrijwel uitgesloten, dat er vocht tussen het glas en het draad zou dringen. De fabricage temperatuur is zo hoog, dat de ommanteling van het draadnet door het glas zeer intensief plaatsvindt. De kans, dat het draadnet door de buiten atmosfeer wordt aangetast, is dan ook dermate klein, dat deze ten aanzien van het breukrisico te verwaarlozen is. Daarom is het verven van de zijkanten van draadglas niet nodig.