CoolShield XiR

CoolShield XiR is een onzichtbare, heldere film, die, op glas aangebracht, de warmte en de schadelijke uv-stralen uit zonlicht filtert.

Het zichtbare licht wordt doorgelaten en het aanzicht van het glas en daarmee het gebouw verandert niet of nauwelijks. Bovendien wordt glas veiliger daar het bij breuk bijeengehouden wordt. Hoe werkt CoolShield XiR? Eenmaal op glas aangebracht, filtert het de schadelijke, onzichtbare uv-straling uit het zonlicht en laat het zichtbare licht, zonder merkbare vermindering, door. Aan de andere zijde van het zonnespectrum, buiten het zichtbare gebied, wordt de onzichtbare infrarode warmtestraling ge??limineerd, waarbij het grootste gedeelte van de warmtestraling wordt tegengehouden.

Zonder hinderlijk directe warmte-instraling achter het glas kunnen vertoeven. Met een extra aanpassing aan de film, kan ook het scherpe licht veranderd worden in een aangenaam zonlicht met vrij uitzicht. Er zijn nog meer redenen te bedenken om tot aanschaf van XiR over te gaan, zowel in particuliere woningen als vaar- en voertuigen en speciaal daar waar men het aanzicht van het glas wil behouden zoals het bedoeld was. XiR 70 is ook bij uitstek geschikt voor gebouwen waar airconditioning aanwezig is. Het levert een enorme besparing op de kosten hiervan op de installatie heeft minder koelcapaciteit nodig om de instralende zonnewarmte te verwerken. Ook bij de aanschaf van een nieuwe airco kan hier rekening mee worden gehouden.

CoolShield XiR is te gebruiken voor:

In gebouwen, waar men het bestaande glasaanzicht niet wil veranderen maar toch optimale warmtewering wil. Voor etalages etc. waar men zowel hitte-instraling als de aantastende verkleurende uv-straling wil buitensluiten echter zonder lichtverlies en onaanvaardbare kleurveranderingen van ge??taleerde artikelen. Voor consumptiegoederen en levenmiddelenafdelingen, waar bij zonnestraling door het glas etenswaren minder lang houdbaar blijven en snel bederven. De toepassing van deze film is tevens een veiligheidsmaatregel dat bij breuk het glas bijeengehouden wordt zonder dat glassplinters in voedsel terecht kunnen komen.