Superscreen

Voor ieder museum, historisch gebouw of bibliotheek vormt invallend buitenlicht een lastig probleem. Het zichtbare deel van het spectrum en de infrarode straling, van ondermeer de zon, zullen de temperatuur doen stijgen. Doordat temperatuur en relatieve luchtvochtigheid samenhangen, zal het binnenklimaat moeilijk regelbaar worden. Een versnelde veroudering is dan het gevolg. Kleuren verbleken en materialen verouderen onder invloed van licht. Warmte-inval veroorzaakt wisselingen in de temperatuur en in de relatieve luchtvochtigheid. Om het verval tegen te gaan zal men maatregelen moeten nemen om UV-straling uit te filteren, de intensiteit van het licht terug te brengen of de warmte-inval te weren. Dit geldt vooral als de raampartijen essentieel zijn voor het gebouw of contact met het buitengebeuren. Steeds meer instellingen hebben de laatste jaren uitgesproken gunstige ervaringen opgedaan met Superscreenfoliën bij het beschermen van hun kostbare bezit. Door het aanbrengen van deze foliën kon tegemoet gekomen worden aan de eisen die gesteld worden voor het behoud van de objecten.

Het gebruik van UV-folie geeft de zekerheid dat bij het kostbare origineel de aantastende UV-straling zo goed mogelijk wordt geweerd.

Het UV-licht is, afhankelijk van de aard van het voorwerp, één van de grootste bedreigingen voor kunst en antiek – een bedreiging die, naar men aanneemt, de komende decennia alleen maar groter zal worden. Door de Super Screen CLS 200XSR folie wordt UV straling tussen 300 en 400 nm vrijwel geheel geëlimineerd zonder dat de kwaliteit van het zichtbare licht wordt aangetast. Het zichtbare licht wordt doorgelaten en er treedt geen kleurverschuiving op die de waarneming van het menselijk oog beïnvloedt.