Renovatie / restauratie

Grootschalige renovatieprojecten: daar hebben we mensen en middelen voor. Maar ook voor restauraties hebben we de kennis. Kerken, monumentale panden; ook daar komt onze gerichte kennis van pas.