Subsidieregeling voor glas

Subsidie (isolatie)glas

Goed nieuws voor individuele eigenaren/bewoners en VvE’s.  De overheid stelt subsidie ter beschikking bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. In het kader van het Belastingplan 2016 is besloten tot een extra impuls van 100 miljoen euro. Hiervan is 70 miljoen euro beschikbaar voor woningeigenaren en verenigingen van eigenaars.
Eigenaren-bewoners en VvE’s kunnen subsidie voor energiebesparende maatregelen aanvragen, wanneer zij ten minste twee energiebesparende maatregelen aanbrengen. Het betreft de volgende vijf isolatiemaatregelen:

• dakisolatie met Rd-waarde (de norm voor de isolerende kwaliteit van het materiaal) van minimaal 3,5 [m2K/W];
• gevelisolatie met Rd-waarde van minimaal 3,5 [m2K/W];
• bodem- en/of vloerisolatie met Rd waarde van minimaal 3,5 [m2K/W];
• spouwmuurisolatie met Rd-waarde van minimaal 1,5 [m2K/W];
• isolerend oftewel hoogrendementsglas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K] (maximaal: een lagere U-waarde betekent beter isolerend).

Deze regeling loopt van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018

Lees meer over alle voorwaarden en maatregelen op de Staatscourant van de Overheid of download de volledige PDF: subsidieregeling-isolatie-glas-sept2016