Voor wie?

Bedrijven in alle sectoren

Bedrijven in alle sectoren kunnen glas toepassen, als bouwmateriaal of voor andere toepassingen. Glas als bouwmateriaal kan veel verschillende functies hebben: licht doorlaten, vrij zicht bieden, afschermen, isoleren, versterken, vorm geven. Het kan vele vormen en sterktes krijgen.
Lees meer


Beheerders openbare gelegenheden

Openbaar toegankelijke gebouwen zijn om heel logische redenen vrijwel altijd ten minste deels opgetrokken uit glas. Dit transparante, open materiaal onderstreept de openbare functie.
Lees meer


Facilitaire dienstverleners

Een facilitair dienstverlener heeft doorgaans een breed pakket aan diensten, die snel en perfect moeten worden uitgevoerd. Hermans kan de span of control helpen verlichten door een deel van de zorg op zich te nemen. Wij zijn daarmee dienstverlener voor de dienstverleners.
Lees meer


Ketens in retail, horeca en transport

Ketens van ondernemingen profiteren bij uitstek van de combinatie van centrale regelkracht en decentrale uitvoering. Daar kan Hermans goed mee overweg. Wij kunnen op centraal niveau afspraken maken over diensten en prijzen, en onze service vervolgens toespitsen op lokale toepassing door het hele land.
Lees meer


Leisure locaties

In leisure locaties is glas een bijna vanzelfsprekend verschijnsel. Of het nu gaat om een hotel, theater, bioscoop, vakantiepark, sport- of wellnesscentrum, mensen zijn hier in hun vrije tijd en uit vrije wil. Glas is perfect materiaal, dat zorgt voor stevigheid en veiligheid, maar het komt tegelijk vriendelijk en open over.
Lees meer


Overheid, landelijk en lokaal

Voor overheidsgebouwen is glas zeer dankbaar materiaal. Het is een perfecte combinatie van transparantie en degelijkheid. Bovendien zeer onderhoudsvriendelijk, wat financieel aantrekkelijk is.
Lees meer


Particulieren

Particulieren kunnen bij ons terecht voor:

  • noodhulp
  • voor verfraaiing
  • voor nieuwe ideeën
Lees meer

Verzekeringsmaatschappijen

Bij het vervangen van gebroken glas is altijd snelheid geboden, maar de prijs telt ook mee. Hermans staat permanent klaar, 24 x 7 uur, om in noodgevallen voor een snelle afdichting te zorgen. Een verzekeraar kan zijn klanten wijzen op deze service; ook met die tip kan een klant in nood geholpen zijn.
Lees meer


VvE’s

Een Vereniging van Eigenaren kan voor zijn leden veel méér zijn dan louter een administratieve tussenpersoon. Hermans kan de functie van een VvE helpen versterken door de zorg voor het glas op zich te nemen. Die zorg loopt uiteen van het fungeren als vraagbaak tot het optreden als reparateur in nood, die 24 uur per dag klaarstaat om ruitbreuk te herstellen.
Lees meer


Woningcorporaties

Woningbouwcorporaties en -stichtingen hebben vaak te maken met uitdagingen op het gebied van glas. Hermans heeft voor woningbouwcorporaties en -stichtingen toegesneden diensten. De nadruk daarbij ligt op ‘ontzorgen’.
Lees meer