Overheid, landelijk en lokaal

Voor overheidsgebouwen is glas zeer dankbaar materiaal. Het is een perfecte combinatie van transparantie en degelijkheid. Bovendien zeer onderhoudsvriendelijk, wat financieel aantrekkelijk is. Daar waar overheidsgebouwen een publieksfunctie hebben, is transparantie van groot belang. In dat opzicht is glas bij uitstek het meest geschikte materiaal voor bouw en inrichting. En door het te voorzien van een kleur of een matte laag, biedt het ook de privacy die nodig of gewenst kan zijn.

Energiebesparing

Voor overheidsgebouwen gelden vrij stringente eisen inzake energieverbruik. Glas kan daar sterk aan bijdragen, zowel bij het invangen van zonlicht als het binnenhouden van warmte. Hermans kan adviseren over wat hier de mogelijkheden zijn.

Bijzondere effecten

Vooral op lokaal niveau kunnen overheidsgebouwen een belangrijke representatieve functie hebben, of kan er de wens zijn om een gebouw een sprankelende uitstraling te geven. Dan is de keuze voor glas bijna onontkoombaar. Zeker in combinatie met belichting zijn er heel bijzondere effecten te bereiken.

Bovendien zijn er overheidsgebouwen die een stevige beveiliging behoeven. In die gevallen is glas te leveren dat zeer hard is en kogelwerend. Hermans biedt al deze soorten glas, en kan hierover adviseren, natuurlijk ook voordat bouwplannen definitief zijn.